Page cover image

🟡2. GIẢI PHÁP KẾT NỐI VỀ TRUNG TÂM

1. Thang máy misubishi không cắt dây, không cắt nút

1.1 Giải pháp kết nối trung tâm thang máy Mitsubishi

1.2 Sơ đồ đấu nối

1.3 Khối lượng thiết bị cho 1 thang máy

  1. Bo mạch KCZ-7211W, TPE-1002

  2. Nguồn adapter 12VDC

  3. Đầu đọc chuẩn Wiegand, RS485

  4. Bộ thu phát không dây: gồm 2 đầu thu và phát

  5. Dây cat mạng, hạy mạng, dây điện, phích cắm, ổ cắm

2. Thang máy hitachi, huyndai, thang nội,... cắt dây cắt nút

2.1 Giải pháp thẻ từ thang máy kết nối về trung tâm cắt dây cắt nút

2.2 Sơ đồ đấu nối

2.3 Khối lượng thiết bị cho 1 thang máy

  1. Bo mạch KCZ-4016

  2. Nguồn adapter 12VDC

  3. Đầu đọc chuẩn Wiegand, RS485

  4. Bộ thu phát không dây: gồm 2 đầu thu và phát

  5. Dây cat mạng, hạy mạng, dây điện, phích cắm, ổ cắm

3. PHẦN MỀM CÀI ĐẶT DỮ LIỆU THẺ TỪ TPEACCESSCONTROL

Last updated