📝Cài đặt Web_Sever AccessControl

GitBook tip: your product docs aren't just a reference of all your features, use them to encourage folks to perform certain actions and discover the value in your product.

I. Kiểm tra Internet Information Services (IIS).

1 .Tìm kiếm từ khoá : " turn windows features on or off " trên tab tìm kiếm để thao tác bật IIS.

 1. Sau khi vào giao diện : Turn Windows Features on or off

  - Chọn Internet Information Services :

  - Tích chọn : Web Management Tools

  - Tích chọn : World Wide Web Sevice

 1. Sau khi tích chọn đủ nhấn ok để hoàn thành việc bật IIS trên máy tính.

II. SetUp Web_Sever lên Internet Information Services (IIS).

 1. Tìm kiếm từ khoá iss trên tab tìm kiếm

 1. Sau khi vào giao diện IIS tìm đến mục : Sites

 1. Chuột phải chọn : Add Website

 1. Nhập tên Site chọn đường dẫn đến file buid của Website

 1. Nhập địa chỉ Port cho Website , Sau đó chọn ok để hoàn thành.

III. Truy cập vào địa chỉ Website.

 1. Truy cập vào địa chỉ IP của máy + Port của Website vừa cài trên IIS

Last updated