Page cover image

🟡3. TPECard_LAPTOP

Hướng dẫn kết nối sử dụng phần mềm

1. Kết Nối Wifi Và Kết Nối Phần Mềm

 • B1. Kích vào biểu tượng WiFi và chọn tên WiFi “KCZ-7211W” và đánh mật khẩu “12345678” ( Mật khẩu mặc định). Chú ý: wifi này do bo phát ra để kết nối thiết bị với bo mạch lên không có internet.

 • B2. Khởi động phần mềm “TPECARD” và kết nối với bo mạch

 • B3. Chọn loại kết nối “WIFI” và đăng nhập :Tài khoản: “admin”, Mật khẩu: “admin”

 • B4. Quan sát: kết nối thành công giữa thiết bị và bo

2. Thêm Thẻ Trên Phần Mềm

2.1 Thêm thẻ thủ công

 • B1. Kích vào nút “Mở File” và chọn “X” để thoát

 • B2. Chọn “Thêm” thẻ và điền thông tin chủ thẻ (tên chủ thẻ), số thẻ và quẹt thẻ vào đầu đọc

 • B3. Điền tên chủ thẻ, số thẻ, chọn tầng đi cho thẻ và quẹt thẻ vào đầu đọc (chú ý: mã thẻ sẽ tự hiện sau khi quẹt thẻ vào đầu đọc, sau thi quẹt thẻ thì thông tin sẽ hiện lên bảng), cuối cùng chọn “Lưu” để lưu thông tin thẻ

 • B4. Chọn “Tải thẻ mới lên bo” hoặc “Tải dữ liệu thẻ lên bo” để lưu thẻ vào bo ( trong quá trình nạp thẻ luôn dữ kết nối bo với thiết bị)

 • B5. Chọn “OK” để hoàn thành nạp thẻ vào bo

 • B6. Đọc thông tin bo và quan sát số lượng thẻ

2.2 Thêm thẻ bằng FileExcel

 • B1. Kích vào nút “Mở File”

 • B2. Chọn và mở File cần nạp (chú ý: định dạng File phải là “.xls”)

 • B3. Chọn “tải thẻ mới lên bo” hoặc “Tải dữ liệu thẻ lên bo” để lưu thẻ vào bo (trong quá trình nạp thẻ luôn dữ kết nối bo với thiết bị)

 • B4. Đợi quá trình nạp thẻ 100% và ấn “OK” để kết hoàn thành quá trình nạp thẻ

 • B5. Đọc thông tin bo và quan sát số lượng thẻ

 • B6. Đọc thông tin bo và quan sát số lượng thẻ

3. Xóa Thẻ Trên Phần Mềm

3.1 Xóa thẻ thủ công

 • B1. Chọn thẻ cần xóa và chọn nút “Xóa”

 • B2. Chọn “yes” để hoàn thành việc xóa

3.2 Xóa toàn bộ thẻ trên bo mạch

 • B1. Chọn nút “Xóa dữ liệu thẻ trên bo” và chọn “yes”

 • B2. Chọn “OK” để hoàn thành việc xóa

 • B3. Đọc thông tin bo và xem số lượng thẻ “0”

4. Tính Năng Khác Trên Phần Mềm

4.1 Tính năng Autocall

 • Khi bật tính năng Autocall : Các thẻ chỉ được phân quyền 1 tầng duy nhất ,sau khi quẹt thẻ nút gọi tầng được phân quyền sẽ tự sáng và tự gọi đến tầng đó ,không cần phải nhấn thủ công.

4.2 Tính năng Gọi 1 tầng

 • Khi bật tính năng Gọi 1 tầng : Bạn chỉ có thể chọn được 1 tầng duy nhất sau khi quẹt ,muốn nhấn thêm tầng phải quẹt thêm 1 lần nữa thẻ.

4.3 Tính năng Bypass

 • Khi bật tính năng Bypass : Thang máy sẽ chạy ở chế độ tự do ,toàn bộ các tầng đều không cần dùng thẻ.

4.4 Cài đặt Wifi

 • Nút Reset Wifi : Khôi phục tên và mật khẩu Wifi của bo về mặc định (Tên wifi :"Tên bo trên mạch" và Mật khẩu wifi : "12345678").

 • Nút cài đặt Wifi : Sửa tên và mật khẩu wifi sau đó nhấn nút để thay đổi theo ý người dùng.

4.5 Cài đặt mật khẩu tài khoản kết nối bo

 • Đây là tài khoản và mật khẩu để kết nối với bo sau khi mở phần mềm TPECard_Laptop (Tài khoản và mật khẩu mặc định : "admin" ).

 • Nút Đổi mật khẩu : Nhập mật khẩu mới 2 lần sau đó nhấn nút để thay đổi mật khẩu (Tên tài khoản : "admin" là mặc định không thể thay đổi).

Last updated