🟡5. Cấu Hình Bo Trung Tâm

1. Sơ Đồ Đấu Nối Bo Mạch Trung Tâm

2. Cấu hình bo mạch

2.1 Cài đặt phần mềm USR-VCOM

 • B1. Giải nén tệp.

 • B1. Mở File cài đặt.

 • B1. Chọn “English” và nhấn “NEXT”.

 • Chọn “English” và nhấn “NEXT”

 • B5: Điền tên người dùng và chọn “Next” và đợi máy tính cài đặt và chọn “Finsh” để kết thúc quá trình cài

2.1 Cài đặt IP cho bo mạch

 • B1. Mở phần mềm USR-VCOM.

 • B1. Chọn “Search” và chọn “USR-TCP232-T24”.

 • B3:Cchọn vào địa chỉ cần thay

  Sửa Device IP:192.168.0.7, 192.168.0.8 ,…

  Net Protocol: TCP Sever

  Device Port: 23

  Chọn “OK” để lưu cài đặt.

2.3 Cài đặt IP cho máy tính

 • B1. Kích chuột phải vào biểu tượng WiFi chọn” Open Network & internet Setting”.

 • B2: Chọn “change adapter options”

 • B2: Chọn “change adapter options”

 • B4: Chọn “Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

Last updated