🟡1. GIẢI PHÁP XUẤT TIẾP ĐIỂM THANG MÁY MITSUBISHI - KCZ-8021( 64 TẦNG)

2. Sơ đồ đấu nối

3. Khối lượng giải pháp

  1. Bo mạch KCZ-8021

  2. Bo mạch đóng tiếp điểm của các hãng như Alhua, soyal, zkteco,

  3. Bộ thu phát không dây

  4. Dây cat, hạt mạng

Last updated