🏫Tổng quan

Bộ kiểm soát thẻ từ thang máy

Bộ kiểm soát thẻ từ thang máy là một giải pháp an ninh hiệu quả, giúp quản lý việc truy cập vào các khu vực được bảo vệ trong tòa nhà. Hệ thống này cho phép hoặc từ chối quyền truy cập thang máy thông qua việc sử dụng thẻ từ, đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể di chuyển đến các tầng cụ thể.

Để bắt đầu sử dụng bộ kiểm soát thẻ từ cho thang máy, hãy thực hiện theo những bước sau:

  1. Lắp đặt thiết bị: Đảm bảo lắp đặt thiết bị kiểm soát tại tất cả các tầng cần kiểm soát truy cập.

  2. Cấu hình hệ thống: Thiết lập các quy tắc truy cập, bao gồm cấp độ truy cập cho mỗi thẻ từ, thời gian hoạt động, và khu vực có quyền tiếp cận.

  3. Phát thẻ từ: Cấp thẻ từ cho người sử dụng, sau khi đã đăng ký và cấu hình thẻ theo quy định của tòa nhà.

  4. Huấn luyện người sử dụng: Hướng dẫn cách sử dụng thẻ từ và các quy định liên quan đến việc di chuyển trong tòa nhà qua thang máy.

  5. Bảo trì và giám sát: Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống để đảm bảo nó hoạt động trơn tru và an toàn.

Hệ Thống Thẻ Từ Của Thang Máy

Hệ thống thẻ từ của thang máy là một giải pháp hiện đại để bảo mật và điều khiển quyền truy cập vào các tầng nhất định trong tòa nhà. Hệ thống này gồm những thành phần chính sau đây:

Thiết Bị Đọc Thẻ

  • Bảng Điều Khiển: Là trung tâm của hệ thống, điều khiển hoạt động của thang máy và xử lý thông tin từ thẻ từ.

  • Máy Đọc Thẻ: Đặt tại các tầng hoặc bên trong cabin thang máy, máy đọc thẻ xác minh quyền truy cập của người dùng.

Thẻ Từ

  • Thẻ Cá Nhân: Thẻ được cấp cho từng người dùng, có chứa thông tin định danh giúp xác minh quyền truy cập.

  • Thẻ Quản Lý: Dùng cho bảo trì hoặc quản lý, cho phép truy cập mọi tầng không hạn chế.

Phần Mềm Quản Lý

  • Giao Diện Quản Lý: Cho phép cấu hình và quản lý quyền truy cập, cũng như theo dõi lịch sử hoạt động của thang máy.

Qua việc sử dụng hệ thống thẻ từ, việc điều khiển và bảo mật truy cập vào thang máy trở nên hiệu quả và linh hoạt, đảm bảo an toàn và riêng tư cho người sử dụng.

Thông tin liên hệ

Fanpage facebook:https://www.facebook.com/giaiphapthetuthangmay

Tel: (+) 84 913137597 - 0981742086

Cs: 18LK39 - Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội

Last updated